Totalt antal dödsfall: 5750868 personer. Totalt antal smittade personer i världen just nu: 397554637 personer.

Uppdaterat: 2022-02-08

Totalt antal smittade personer just nu, per land med fler än 100 smittade.

Kartan visar antalet smittade personer i COVID-19 just nu, per land. Färgskalan indikerar antalet aktiva fall för tillfället. Grå betyder färre än 100 aktiva fall i COVID-19.

Totalt antal döda i influensan, per land.

Kartan visar antalet dödsfall i COVID-19, per land. Färgskalan indikerar antalet dödsfall, från orange till rött. Grå betyder inga kända dödsfall i COVID-19.

Antal döda i influensan per land över tid, per dag, snitt 7 dagar

Grafen visar antalet dödsfall över tiden per dag, snitt 7 dagar, per 1'000'000 invånare. Datan visas i logaritmisk skala, det betyder att ett exponentiellt ökande antal ser linjärt ut. Varje punkt på tidsaxeln är en dag sedan dess att landet registrerat sitt första dödsoffer i influensan. Anledningen att visa antalet avlidna istället för antalet smittade är att länder testar olika mycket och vid kris antas fokus ligga på patienter som behöver vård snarare än att ge en komplett smittobild. Däremot antas antalet dödsfall följas upp kontinuerligt och ge en mer korrekt bild, dock med risk för feldiagnostiseringar.

Antal nya smittade personer per land över tid, per dag, snitt 7 dagar

Grafen visar antalet nya konfirmerade smittade personer över tiden, snitt 7 dagar, per 1'000'000 invånare.

Datakälla: Novel Coronavirus (COVID-19) Cases, från JHU CSSE https://github.com/CSSEGISandData/COVID-19, sidan uppdaterad 2022-02-08.